Velika nagradna igra za gospodinjski pralni stroj!

V znamenju praznovanja 50. letnice Čistilnice Polonca vas vabimo k sodelovanju v nagradni igri za gospodinjski pralni stroj. Nagradna igra poteka od 23. 4. 2018 do 15. 6. 2018. Več pa izveste v pravilih spodaj.

 

 

pralni

 

Pravila velike nagradne igre ob 50. letnici Čistilnice in pralnice Polonca za gospodinjski pralni stroj:

1. člen

Organizator nagradne igre je Kemična čistilnica »Polonca«, Zupan Polona s.p., Trg Svobode 9, 4290 Tržič

2. člen

Nagradna igra poteka od srede 25. 4. 2018 do petka 15.6. 2018.

3. člen

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ob plačilu storitve Kemične čistilnice »Polonca« izpolni nagradni kupon s svojimi osebnimi podatki in ga odda v nagradni boben. Kupon mora biti v celoti pravilno izpolnjen in čitljiv – tako, da komisija lahko razbere posredovane podatke. Če komisija ne more razbrati zahtevanih podatkov, se neveljavni kupon izloči in žrebanje ponovi. Pravilno izpolnjen kupon mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu za nagrado: ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta, e-naslov, telefonska številka in podpis kandidata za nagrado.

4. člen

Nagrada je gospodinjski pralni stroj.

5. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in pogodbeni sodelavci organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.

6. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo podatke hranil do zaključka nagradne igre, nato pa jih bo uničil.

7. člen

Nagrada ni izplačljiva v gotovini

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani.

9. člen

Žrebanje bo potekalo v sredo 20.6.2018 ob 12h v prostorih organizatorja. Žrebanje bo spremljala komisija v sestavi: Polona Zupan in Marko Zupan

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

10. člen

Nagrajenec bo znan in obveščen na dan žrebanja.

11. člen

Nagrado nagrajenec prevzame v dogovoru z organizatorjem in ob predložilu dokumenta, ki izkazuje njegovo istovetnost.